DateOpponentLocationTime/Result
03/10/17 Middleton VarsityMiddleton, Idaho (Middleton High School)5:00 PM
03/16/17 Vallivue VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
03/17/17 Skyview VarsityNampa, Idaho (Skyview High School)5:00 PM
03/21/17 Boise VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
03/23/17 Timberline VarsityBoise, Idaho (Timberline High School)5:00 PM
03/24/17 Timberline VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
03/27/17 La Grande VarsityBoise, Idaho (Borah High School)1:00 PM
03/30/17 Boise, Idaho (Borah High School)TBA
03/31/17 Boise, Idaho (Borah High School)TBA
04/01/17 Boise, Idaho (Borah High School)TBA
04/04/17 Capital VarsityBoise, Idaho (Capital High School)6:00 PM
04/06/17 Kuna VarsityKuna, Idaho (Kuna High School)6:20 PM
04/07/17 Kuna VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
04/08/17 Fruitland VarsityFruitland, Idaho (Fruitland High School)12:00 PM
04/10/17 Columbia VarsityNampa, Idaho (Columbia High School)6:00 PM
04/12/17 Centennial VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
04/13/17 Centennial VarsityMeridian, Idaho (Centennial High School)6:00 PM
04/18/17 Meridian VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
04/20/17 Rocky Mountain VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
04/21/17 Rocky Mountain VarsityMeridian, Idaho (Rocky Mountain High School)6:00 PM
04/24/17 Mountain View VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
04/26/17 Eagle VarsityBoise, Idaho (Borah High School)6:00 PM
04/27/17 Eagle VarsityEagle, Idaho (Eagle High School)6:00 PM
05/02/17 Nampa VarsityNampa, Idaho (Nampa High School)6:00 PM
05/06/17 TBA
05/18/17 Boise, Idaho (Borah High School)TBA
05/19/17 Boise, Idaho (Borah High School)TBA
05/20/17 Boise, Idaho (Borah High School)TBA